www.hammerum-parafodbold.dk

Baggrund og opstart
Der eksisterer ikke mange sports- og fritidstilbud til handicappede børn og voksne. Derfor får denne gruppe af medborgere ikke tilstrækkelig med motion, og de får heller ikke de samme oplevelser som mange af vi andre har fået. Enkelte i målgruppen har forsøgt sig med fodbold og anden sport inden for klubbernes normale rammer, men det fører desværre på sigt ofte til mindre gode oplevelser. Derfor havde vi d. 7. april 2011 første træningsdag. I første omgang var det kun for børn, da opstarten skete i tæt dialog med Herningsholmskolen, men allerede året efter inddrog vi også voksne spillere.

Aktuel har vi mere end 30 aktive spillere. I skrivende stund (sommeren 2015) er aldersspredningen 40 år – fra 8 år til 48 år. Flest drenge men også et par piger. Spredningen på spillernes forudsætninger og fodboldmæssige evner er lige så udtalt som spredningen på spillernes alder. Vi har spillere med imponerende teknisk og taktisk kunnen, og vi har spillere, der dårligt kan drible uden om en kegle. Vi har spillere med ADHD i højeste potens, spillere der hverken kan læse eller skrive, spillere der er stærkt hørehæmmede, spillere med forskellige grader af spasticitet, spillere med andre handicap og alle mulige og umulige sociale og psykiske udfordringer. Fælles for dem alle er, at de elsker at spille fodbold, og at de accepterer hinandens forskellige evner og handicap.
Indendørs sæsonen går fra november til februar, mens vi træner udendørs fra starten af april til efterårsferien.
Filosofi
Vores udgangspunkt er, at vi træner fuldstændig som et almindeligt fodboldhold. Vi har selvfølgelig bolden med i langt de fleste øvelser, men i opvarmningsdelen kan der godt være enkelte øvelser uden bold. Og vi presser dem helt til kanten, da de i endnu højere grad end vi andre har behov for at få kroppen presset, og de nyder det lige så meget som alle andre gør. Når vi efter opvarmningen laver øvelser, deler vi ofte spillerne op i to grupper, som så roterer mellem trænernes øvelser. Når vi laver disse øvelser, deler vi spillerne ind efter fysik og evner, således at vi f. eks. ved skudtræning kan sikre, at alle i en given gruppe kan afslutte fra nogenlunde samme afstand.

Da spillernes fysiske og psykiske udfordringer er meget forskellige, vil der - uanset hvor små grupper vi inddeler i ved træningen - være forskelle, men modsat, hvad man ofte oplever ved såkaldte almindelige spillere, oplever vi aldrig den mindste smule mobning eller utilfredshed med andres fodboldtalent eller med at vente på andre – tværtimod er spillerne gode til at bakke hinanden op og rose hinanden.
 
Vores træning har fire formål, som meget ofte lykkes til fulde:
- øge spillernes fodboldtalent både taktisk og teknisk
- forbedre spillernes motorik og fysiske form
- give spillerne nye venner og nye oplevelser
- giver spillerne øget selvværd ved at opleve, at der er noget, som de kan finde ud af
Hvem henvender vi os til?
Alle børn og voksne med diagnosticerede fysiske og psykiske handicaps samt børn og voksne, der går eller har gået i skoleklasser for børn med generelle indlæringsvanskeligheder, er mere end velkomne til at deltage i vores træning.

Vi deltager i DHIFs turnering – men uanset om man kan eller vil deltage i kampe mod andre klubber – er man naturligvis velkommen til at træne med. For os er det den ugentlige træning, som har den primære fokus. Da vi startede projektet, vidste vi faktisk ikke, at der var mulighed for at deltage i en turnering med ligesindede. Kampene er således blot et ekstra tilbud til de, som har lyst. Det er til gengæld super hyggeligt at være sammen om disse kampe, og det er også med til at udvide spillernes fodboldmæssige kompetencer…og så er det jo noget helt særligt at lave mål i en rigtig fodboldkamp med dommer og tilskuere.

Spillerne kommer fra et temmelig stort opland – fra Silkeborg i øst til Kibæk i vest og fra Brande i syd til Aulum i nord. Hammerum IF er en del af FC Midtjyllands klubsamarbejde, og ligesom FC Midtjylland er hele regionens hold på Superliganiveau, vil vi også gerne være hele regionens tilbud til disse dejlige børn og voksne med særlige behov. Derfor spiller vi også i sorte dragter som FC Midtjylland.

Carsten Sjørvad og Elsebeth Østergaard